Đại Đội 1/519

Địa Phương Quân

Bị thương năm 1974 cụt một chân.

Địa chỉ: Ấp Hồi Thanh, xã Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long.

Điện thoại: 098 836 1794