Số quân: 43/313006

KBC: 6056

Địa chỉ: Ấp Hồi Thanh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 098 836 1794