Sinh năm 1947

Số quân 47/700.159 Binh 2

Đơn vị: Đại đội 2 – TĐ 113/ ĐPQ thuộc T/K Quảng Nam. Ngày 19/6/1973 trong cuộc hành quân lục soát tại quận Duy Xuyên ông đạp phải mìn gây thương tật: cụt đùi phải, cụt cẳng chân chân trái. Tháng 3/1975 khi Đà Nẵng thất thủ ông bị đuổi ra khỏi Trung tâm 1 Hồi lực khi còn dưỡng thương tại đây.

Hoàn cảnh: vợ chết 2001, có một con trai làm phụ hồ với đồng lương ít ỏi. Ông hiện bị tiểu đường nặng, cao huyết áp và bệnh tim cần phải uống thuốc hàng ngày. Hoàn cảnh sống hiện rất khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc về:

Địa chỉ: Tăng Củi – Thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 079 285 3226