Sinh năm 1939

Số quân 204.201

Đơn vị: Chi đoàn Công Vụ Thiết đoàn 11 Kỵ Binh trực thuộc SĐ 3/BB. Tháng 3/1974 trong cuộc hành quân tại Hòa Mỹ, Đà Nẵng ông không may đạp phải mìn của vc gây thương tật: cụt 2 chân. Khi miền Trung mất, ông bị đuổi ra khỏi Quân Y Viện Duy Tân Đà Nẵng khi còn điều trị tại đây.

Hoàn cảnh: ông có vợ và hai con trai, một người bị bệnh tâm thần. Vợ chồng ông bị tai biến, vợ nằm một chỗ còn bản thân ông bị liệt nửa người bên trái. Tất cả sống phụ thuộc vào đứa con trai còn lại làm thợ hồ, thời gian gần đây bị thất nghiệp do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 không ai thuê mướn làm gì, hoàn cảnh hiện rất nghèo khổ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc về:

Địa chỉ: Phan Văn Ngảnh – Thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: con trai: 039 341 7200