Sinh năm 1949.

Số quân 69/208.946. Hạ Sĩ

Đơn vị: Đại đội Chỉ Huy TĐ 1/6 – SĐ 2/BB. Ngày 01/02/1972 trong lúc giao tranh với cộng quân tại quận Sơn Tịnh ông đạp phải mìn gây thương tật: cụt 2 chân. Đã giải ngũ năm 1974 với cấp độ tàn phế 100% đệ tam nhân.

Hoàn cảnh: Vợ chồng ông có một con gái lấy chồng ở xa, vợ ông bị nhiều thứ bệnh nằm một chỗ. Bản thân ông hàng ngày đi bán vài chục tờ vé số theo xóm làng kiếm sống qua ngày. Thời gian gần đây ông thường nghỉ do sức khỏe kém vì bị nhiều thứ bệnh cao máu, đau dạ dầy và sỏi túi mật. Hoàn cảnh rất nghèo khổ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc về:

Địa chỉ: Phan Đình Cần – Đội 2, thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 033 654 3457