Sinh năm 1952

Số quân 836.609

Đơn vị: Nghĩa quân C/K Bình Minh, T/K Vĩnh Long. Bị thương cụt chân trái ngày 11/12/1971.

Té gãy khớp háng chân trái (bên chân cụt đã lành), hiện bị gai đầu gối chân phải đi lại rất khó khăn.

Nếu mạnh thường quân có nhã ý giúp xe lăn cho TPB để giúp anh Phú, chúng tôi xin thành thật cảm ơn!

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Ông Phạm Văn Phú

Địa chỉ: 1749 tổ 2, ấp Hóa Thành 2, xã Đông Thành H. Bình Minh, Vĩnh Long.

Điện thoại: 079 438 9070

– Con gái 078 278 9627.