Số quân: 72/123947

KBC: 3059

Cấp bậc: Hạ sĩ, thuộc Đại Đội 1 Tiểu Đoàn Công Binh Sư Đoàn Nhảy Dù, bị thương cụt chân trái tại Phong Điền Quảng Trị năm 1974. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Phạm Văn Bình 111/17 đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa Saigon.

Điện thoại: 035 833 7110