Sinh năm 1954

Số quân 185.209

Đơn vị: Nghĩa quân chi khu Tam Kỳ. Bị thương cụt 2 đùi ngày 1/12/1972 trong lúc đi khai hoang mở đường. Đã giải ngũ tháng 1/1974 với cấp độ thương tật 100%, đệ tam nhân.

Hoàn cảnh: Vợ chồng ông không có con, sống nghề nông trên mảnh đất 500m2, khi hết mùa vợ ông đi ra Đà Nẵng giúp việc nhà kiếm thêm do làm nông không đủ sống. Hiện nay vợ chồng ông đã lớn tuổi, sức khỏe kém vì mắc phải nhiều thứ bệnh nên rất khó khăn trong việc kiếm ăn hàng ngày, phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của con cháu hàng xóm.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc về:

Địa chỉ: Phạm Hồng Thái – Đội 8 thôn Thuận An, xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 038 726 0194