Sinh năm 1951

Số quân 51/689.039

Đơn vị: Đại đội 1 – TĐ 446/ĐPQ thuộc T/K An Xuyên. Ngày 19/5/1973 trong cuộc hành quân phối hợp với đơn vị bạn tại quận Quản Long ông đạp phải mìn của cộng quân bị thương: cụt hai chân trên đùi. Đã giải ngũ tháng 3/1975 với cấp độ tàn phế 100% đệ tam nhân.

Hoàn cảnh: có vợ bị tiểu đường nằm một chỗ và hai con trai, nơi ông sống là vùng đất kinh tế mới đất bị nhiễm phèn không trồng trọt được nên các con lên Saigon làm thuê mướn. Bản thân ông hàng ngày bơi xuồng theo các con sông và kinh rạch lượm ve chai, thời gian gần đây ông bị nhiều thứ bệnh lão, hai mắt bị mờ nên việc kiếm sống ngày càng khó khăn. Cuộc sống hiện rất nghèo khổ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc về:

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Vinh – Ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 091 633 7309