Số quân: 76/507601

KBC 3014

Bị thương cụt một chân tại Kiên Lương Rạch Giá.

Nếu bạn có lòng, muốn giúp đỡ, xin liên lạc về:

Địa chỉ: 79/4 ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ Vĩnh Long.

Điện thoại: 039 785 4314