Số quân: 73/137818

KBC: (..)

Chi Đoàn 1/10 Kỵ Binh

Chi Đoàn Trưởng: Đại úy Hà Trung Hiếu, bị thương tại An Điền, Bến Cát, Bình Dương, hư một mắt 65% mắt còn lại cũng mù mờ không nhìn rõ, anh chị ai có lòng xin hãy giúp đỡ họ, cảm ơn.

Địa chỉ: Nguyễn Văn Thanh 2/1A ấp 2 xã Xuân Thới Thượng Hóc Môn Saigon.

Điện thoại: 092 321 2363