Số quân: 68/107593

KBC: 4204

Hạ sĩ l Tiểu Đoàn 9 Mãnh Hổ TQLC, ông bị thương tại Quảng Trị năm 1972 gãy tay 40%.

Địa chỉ: Nguyễn Văn Quyền số 0008/1A khu phố 4 tổ 16, phường An Phú Đông quận 12 Saigon.

Điện thoại: 082 817 7656