Số quân: 51/663706

KBC: 3835

Địa chỉ: Ấp Phú Long B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 077 283 0636