Số quân: 75/005068 KBC: (..)

Đại Đội 1 Tiểu Đoàn 23 Liên Đoàn 23 Biệt Động Quân đóng quân ở biển hồ Pleiku, nhập ngũ năm 1973 học ở trung tâm huấn luyện Lam Sơn, bị thương năm 1974 tại Kontum cụt tay phải thủng phổi. Hiện đang đi bán vé số. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nguyễn Văn Hải ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, thị xã Cai Lậy Tiền Giang.

Điện thoại: 039 385 4211