Số quân: 69/142891

KBC: 3300

Nhập ngũ ngày 24/2/1966 thuộc Đại Đội 2 Tiểu Đoàn 6 TQLC, bị thương ngày 5/9/1972 tại Quảng Trị loại 3 30%. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc

Địa chỉ: Nguyễn Văn Bé 20/3 ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ tỉnh Long An.

Điện thoại: 091 767 6254