Sinh năm 1952

Số quân 72/409.698 Binh 2.

Đơn vị: Đại đội 2 – TĐ 3/52 – SĐ 22/BB. Ngày 30/3/1973 trong một trận chiến tại đồi 10 Tam Quan, Bình Định ông bị trúng đạn B-40 gây thương tật: mù 2 mắt. Đã giải ngũ tháng 10/1974 với cấp độ tàn phế 100% đệ tam nhân.

Hoàn cảnh: Ông có vợ hai con, do lập gia đình trễ đứa con lớn năm nay mới 14 tuổi, cả hai còn đi học. Vợ ông ngoài thời gian làm ruộng trên một sào đất còn đi làm thuê mướn, nhưng thời gian gần đây vợ ông bị nhiều thứ bệnh, sức khỏe rất kém phải nghỉ làm. Còn bản thân ông bị nhiều thứ bệnh, mới mổ trĩ, khối u sườn phải. Cuộc sống hiện rất khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc về:

Địa chỉ: Nguyễn Tường Anh – Thôn Thiết Đính Nam, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 039 913 5185