Số quân: 76/107213

Ông rất khó khăn bệnh đau không điều kiện, lao động làm đủ loại nghề từ bán vé số đến bán kẹo, anh chị ai có lòng xin trợ giúp, cảm ơn.

Nếu bạn có lòng, muốn giúp đỡ, xin liên lạc về:

Địa chỉ trọ: 214/C39, Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 Saigon.

Điện thoại: 078 326 4333