Số quân: 74/140213

KBC 3357

Hiện ông đang mưu sinh bán vé số.

Địa chỉ: 19/2 khu phố Bình Minh 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 079 887 4825