Sinh năm 1947

Số quân 67/823.327

Cấp bậc Hạ Sĩ.

Đơn vị: Đại đội Trinh sát Trung đoàn 9, SĐ 5/BB. Bị thương cụt đùi trái sát háng ngày 16/1/1971 tại sân bay Snoul, Cam Bốt (Miên).

Hoàn cảnh: Bệnh lao, vợ bỏ sống một mình, suy dinh dưỡng nặng.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc ông Nguyễn Minh Quang:

Địa chỉ: 384 K4, ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Điện thoại: 085 631 8973