Số quân: 55/755763

KBC: thuộc Đại Đội 2/729 biệt lập thuộc tiểu khu Phú Yên.

Ông bị thương ngày 21/2/1974 tại Trà Ô huyện Đồng Xuân Phú Yên, cụt hai chân. Được người chủ đại lý thương tình và cho ở nhờ tại địa chỉ, để ngày ngày ông mưu sinh bán vé số.

Địa Chỉ: 52/21A, đường Hồ Thị Kỹ, phường 1, quận 10 Saigon.

Điện thoại: 097 640 0372