Số quân: 55/755763

Binh ll

Đại Đội 2/729 Biệt Lập thuộc Tiểu Khu Phú Yên, bị thương ngày 21/02/1974 tại Trà Ô, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Bị cụt hai chân bán vé số, được chủ đại lý thương tình và cho ở nhờ tại nhà đại lý. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nguyễn Hữu 52/21A, đường Hồ Thị Kỹ, phường 1, quận 10 – Saigon.

Điện thoại: 097 640 0372