Số quân: NQ/316620

KBC: 4204

Bị thương năm 1971 tại cầu Gấm Nhơn Trạch và mù hai mắt, đa chấn thương.

Anh chị các bạn ai có lòng giúp có thể gởi đến con trai út đang nuôi ông:

Em tên: Nguyễn Ngọc Minh Hùng

Ngân hàng: Vietcombank

Số tài khoản: 0401001375052

Số điện thoại: 039 729 0397

Địa chỉ: Nguyễn Đức Minh, ấp Sơn Hà, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai.