Số quân: 73/213932

Kbc: 4100

Chuẩn úy khóa 2B/73 BBTD là đơn vị cuối của Tiểu Đoàn 410 Địa Phương Quân, tiểu khu Phong Dinh, Cần Thơ KBC: 4781, ông bị thương ngày 9/11/1974 tại Cái Tắc, tỉnh Phong Dinh, thương tật liệt hai chân do mảnh đạn ghim cột sống, điều trị tại Quân Y Viện Phan Thanh Giản – Cần Thơ. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nguyễn Đình Hy 33 Lê Văn Hưu – Thuận Lộc, thành phố Huế.

Điện thoại: 090 352 1320