Số quân: 51/571228

KBC: 4032

Thuộc Đại Đội 723 Liên Đội 115 Tiểu Khu Quảng Tín Địa Phương Quân.

Nhập ngũ ngày 9/10/1970 bị thương 4/6/971 cụt một chân.

Địa chỉ: Nguyễn Chấn, tổ 3 thôn Phước Hà, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 076 732 9573