Số quân: 74/425623

Danh Số 243 – Đại đội 749 Tiểu Đoàn 7/SVSQ Đồng Đế, Nha Trang.

Ông thuộc khóa 10A/72 SQTB, đơn vị cuối cùng – Đại Đội 12, Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 8, Sư Đoàn 5 Bộ Binh Lai Khê, Bình Dương, bị bắn tỉa trúng vào đốt sống cổ chiều ngày 22/8/1974 tại An Điền, quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương, hiện tại bị liệt toàn thân. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nguyễn Văn Toàn – 51/53/23 Võ Văn Kiệt, phường Khánh xuân, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh DakLak.

Điện thoại: 026 2386 7261

Email: toanphe54@yahoo.com.vn