Số quân: 75/145722   KBC: 3335

Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên TQLC

Nhập ngũ ngày 12/3/1973 bị thương ngày 25/9/1974 tại căn cứ Hòa Mỹ Quảng Trị, đạp mìn cụt một chân phải được đưa vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương Huế 1 tháng, rồi chuyển về bệnh viện Lê Hữu Sanh ở Sóng Thần Thủ Đức 2 tháng, được đưa ra trung tâm 3 Hồi Lực ở Gò Vấp làm chân giả và chờ ra hội đồng tối cao phân loại nhưng chưa kịp phân loại thì ngày 30/4/1975.

Địa chỉ: Lý Vuôn số 78/23 đường Nguyễn Văn Nghi, phường 5 quận Gò Vấp Saigon.

Điện thoại: 070 486 5548