Số quân: 72/152314

KBC: 4919

Đại Đội 74 Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù, bị thương năm 1974 tại Quảng Trị cụt một chân. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Lưu Văn Tửng số 369/18 đường Lý Thái Tổ phường 9, quận 10 Saigon.

Điện thoại: 097 278 9514