Số quân: 52/741424

KBC: 4253

Thuộc Đại Đội 1 Tiểu Đoàn 520 Địa Phương Quân. Bị thương ngày 2/2/1974 tại Thuận Thới Thầy Phó cụt chân trái.

Địa chỉ: xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 035 658 2781