Số quân: 55/748557

KBC: 4209

Đại đội 207 Trinh Sát Tiểu Khu Khánh Hòa, bị thương cụt hai chân ngày 24/4/1973 tại Đá Bàn huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Lương Thủ, thôn Bình Trị, xã Ninh Bình, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Điên thoại: con trai 036 711 8042