Hạ Sĩ Quan Đồng Hóa Thông Dịch.

Bị thương tại Tiểu Khu Vĩnh Bình, thương tật cụt hai chân.

Địa chỉ: Ấp 3, xã Hội Nghĩa, Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 035 220 8255