Hạ Sĩ Quan Đồng Hóa

Thông Dịch

Bị thương tại Tiểu Khu Vĩnh Bình, thương tật cụt hai chân.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Ấp 3, xã Hội Nghĩa, Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 035 220 8255