ố quân: 58A/700706

Kbc: 3337

Đại Đội 2 Tiểu Đoàn 3 Sói Biển TQLC, ông bị thương tại Bồng Sơn, Quy Nhơn cụt một chân phải và bể xương mắt cá trái, được tải thương ra Hạm Đội 7 nằm 2 tháng rồi chuyển về Tổng Y Viện Cộng Hòa nằm 2 năm, đến năm 1969 ra hội đồng phân loại thương tật 90%. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc

Địa chỉ: Lê Văn Lắm số 275 ấp An Phú 1 xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 084 352 9761