Số quân: NQ/319910

thuộc Trung Đội 003, Chi Khu Định Quán – Tiểu Khu Long Khánh, nhập ngũ năm 1964, giải ngũ ngày 23/4/1975, ông bị điếc nặng, anh chị gọi chịu khó nói lớn ông mới nghe, gia cảnh khó khăn.Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Lê Văn Hiển số nhà 1967/22 tổ 7, ấp Thanh Thọ, xã Phú Xuân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 098 332 0735