Số quân: 76/202219

KBC: 4640

Đại Đội Trinh Sát Tiểu Đoàn 51

Sư Đoàn 1 Bộ Binh

Cụt hai chân, mất bốn ngón tay phải và mù mắt phải.

Địa chỉ: 27/1E, khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh Thủ Đức Saigon.

Điện thoại: 090 781 6695