Sinh năm 1953 – Cấp bậc: Hạ sĩ

Số quân: 73/203.939 –  KBC: 3509

Đơn vị: Đại đội 1, Tiểu đoàn: 39, Liên đoàn 1 Biệt Động Quân

Ngày 3/4/1970 tình nguyện nhập ngũ vào binh chủng BĐQ.QLVNCH. Bị thương cụt 1 chân, hiện già yếu đau bệnh luôn.

Hoàn cảnh: không có nhà cửa, thân nhân, sống vất vưởng ở hiên nhà ở quận 3, nhiều khi đói quá phải xin ăn. Mong có ân nhân bảo trợ lâu dài.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc ông Lẽ Nhung:

Điện thoại: 094.563.0466