lính Thiết Giáp

Số quân: 66/404898.

Bị thương mất hàm dưới. Ở chung với TPB Võ Hồng Sơn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

địa chỉ: 783/20 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 6, quận Tân Bình Saigon.

Điện thoại: 079 660 9248