Chuẩn úy  Sinh năm 1955

Số quân: 75/144640   KBC: 6767

Khóa 9/73 Thủ Đức, ông thuộc Đại Đội 3 Trung Đội Trinh Sát, bị thương ngày 17/3/1975, trúng pháo B-40 miểng ghim đầu đến nay không lấy ra được và bị liệt chân phải, nằm Tổng Y Viện Cộng Hòa đến 1/5/1975 bị VC đuổi ra. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Lê Huỳnh Hoàng 119/51/7a, tổ 3 khu phố 1, đường Lê Văn Khương, quận 12 Saigon.

Điện thoại: 077 882 2073