Số quân: 72/119922

KBC: 3027

Ông bị thương năm 1970, cụt một chân phải tại Châu Đốc.

Địa chỉ: 58/1 đường Lưu Văn Liệt phường 2 thành phố Vĩnh Long.

Điện thoại: 034 339 1594