Số quân: 40/111637

KBC: 6088

Nhập ngũ ngày 1/7/1960 thuộc Tiểu Đoàn 42 Địa Phương Quân, bị thương ở Quảng Ngãi cụt một chân hiện đã hơn 80 tuổi, anh chị ai có lòng giúp hãy liên lạc số con trai ông.

Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 094 493 5378