Sư Đoàn 23 Bộ Binh

Bị thương trận Pleime, cụt một chân. Đời sống nhiều khó khăn, mọi giúp đỡ xin liên lạc

Địa chỉ: 66 cư xá Đường Sắt Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3 Saigon.

Điện thoại: 091 759 4731