Sinh năm 1954.

Số quân 74/144.088.

Cấp bậc: Thiếu Úy

Đơn vị: Đại đội 3, TĐ 139/ĐPQ thuộc T/K Quảng Ngãi. Bị thương cụt đùi trái tháng 3/1975.

Hoàn cảnh: Bị tai biến không nói được từ năm 2018. Hoàn cảnh rất khó khăn do vợ chết sống với con trai duy nhất không vợ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc ông Dương Việt Trung:

Địa chỉ: 116 Đồng Khởi, khóm 7, phường 6. TP Trà Vinh.

Điện thoại: (con trai): 0963.772. 054