Số quân: 70/852561 KBC: 4667

Cấp bậc Hạ sĩ l Tiểu Đoàn 44 Biệt Động Quân, bị thương năm 1974 tại Giồng Riềng quận Kiên Bình cụt một chân, đã 70 tuổi không còn khả năng lao động, giấy tờ còn.

Địa chỉ: người thân: 13/3, đường Hoàng Diệu, thành phố Rạch Giá Kiên Giang.

Điện thoại: 036 350 1389