Sinh năm 1950

Số quân 70/212.325. Hạ Sĩ 1

Đơn vị: ĐĐ Chỉ huy Tiểu đoàn 3/2 – SĐ 3/BB. Ngày 19/11/1974 trong một trận chiến tại quận Quế Sơn, Quảng Nam ông bị trúng đạn B40 của cộng quân gây thương tật mù 2 mắt. Sau ngày 30/4/1975, cùng cảnh ngộ với các thương bệnh binh khác ông bị đuổi ra khỏi QYV Cộng Hòa Saigon khi còn điều trị tại đây. May nhờ được một người bạn đồng đội cùng quê đưa ông về nhà.

Hoàn cảnh: Ông có vợ và một con gái có chồng làm công nhân ngoài Hà Nội. Vợ chồng ông sống nghề nông với một vài sào đất ít ỏi, năm nào mất mùa không đủ gạo ăn. Hiện tại vợ chồng ông đã lớn tuổi lại bị nhiều thứ bệnh lão nên việc mưu sinh kiếm sống gặp nhiều khó khăn, phải sống nhờ vào tình thương chòm xóm. Hoàn cảnh rất nghèo khổ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc về:

Địa chỉ: Đặng Bàn – Thôn 1, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 034 539 4021