Số quân: 73/001387

KBC: (..)

Đại Đội 7 Trinh Sát, Sư Đoàn 7 Bộ Binh, con gái chú mồ côi mẹ đang học lớp 12. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Bùi Văn Cuộc – 02/180, tổ 18, ấp 2, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 091 564 0186