Số quân: 55/704820

KBC: 4506

Địa Phương Quân Tiểu Khu Hậu Nghĩa bị thương tháng 12/1972 cụt hai chân Đệ Tam Nhân. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: 793/28/72/2, đường Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường Tân Hưng, quận 7 Saigon.

Điện thoại: 090 942 0563