Món quà vô giá

Lời Giới Thiệu: HẠNH PHÚC TRONG TAY là một chuyên mục mới của Trẻ, do anh Đặng Hiếu Sinh phụ trách, nơi những thao thức, những kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc đời người được chia sẻ để mỗi người tự tìm [...]

2022-12-22T12:07:15-06:00December 22nd, 2022|

Lạ thiệt!

Lời Giới Thiệu:  HẠNH PHÚC TRONG TAY là một chuyên mục do anh Đặng Hiếu Sinh phụ trách, nơi những thao thức, những kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc đời người được chia sẻ để mỗi người tự tìm ra chiếc chìa [...]

2022-12-09T11:11:51-06:00December 9th, 2022|

Không chơi với “Hamburger”

- Hello! Hello! Xin thông báo “tình trạng khẩn trương”. - Cái gì? Cái gì dzậy? Thấy mọi người ngơ ngác, xôn xao, anh Ðang cố nhịn cười: - Có gì đâu, chỉ muốn cho mọi người biết… tài xế đang buồn ngủ. Có tiếng [...]

2022-09-30T13:46:02-05:00September 30th, 2022|

Tại sao không?

Lời Giới Thiệu: HẠNH PHÚC TRONG TAY là một chuyên mục mới của Trẻ, do anh Đặng Hiếu Sinh phụ trách, nơi những thao thức, những kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc đời người được chia sẻ để mỗi người tự tìm [...]

2022-09-09T13:43:35-05:00September 9th, 2022|

Tấm thiệp cưới

Lời Giới Thiệu: HẠNH PHÚC TRONG TAY là một chuyên mục mới của Trẻ, do anh Đặng Hiếu Sinh phụ trách, nơi những thao thức, những kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc đời người được chia sẻ để mỗi người tự tìm [...]

2022-08-18T13:49:07-05:00August 18th, 2022|

Người tù binh thân thiết  

Lời Giới Thiệu: HẠNH PHÚC TRONG TAY là một chuyên mục mới của Trẻ, do anh Đặng Hiếu Sinh phụ trách, nơi những thao thức, những kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc đời người được chia sẻ để mỗi người tự tìm [...]

2022-06-09T14:02:04-05:00June 9th, 2022|

Cho đời thêm vui

Lời Giới Thiệu: HẠNH PHÚC TRONG TAY là một chuyên mục mới của Trẻ, do anh Đặng Hiếu Sinh phụ trách, nơi những thao thức, những kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc đời người được chia sẻ để mỗi người tự tìm [...]

2022-05-19T11:16:58-05:00May 19th, 2022|

Ai đúng, ai sai?

Lời Giới Thiệu: HẠNH PHÚC TRONG TAY là một chuyên mục mới của Trẻ, do anh Đặng Hiếu Sinh phụ trách, nơi những thao thức, những kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc đời người được chia sẻ để mỗi người tự tìm [...]

2022-05-05T11:50:03-05:00May 5th, 2022|

Chuyện cái đầu gối

- Ê! nghe nói ông thay đầu gối mới rồi phải không? Tin giả hay tin thiệt vậy? - Thiệt trăm phần trăm. - Ðau không? - Muốn biết thì làm thử đi. - Ðến giờ tôi vẫn an toàn trên xa lộ, mắc gì [...]

2022-03-24T14:12:45-05:00March 24th, 2022|

Chuyện đời thường

Lời Giới Thiệu: HẠNH PHÚC TRONG TAY là một chuyên mục mới của Trẻ, do anh Đặng Hiếu Sinh phụ trách, nơi những thao thức, những kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc đời người được chia sẻ để mỗi người tự tìm [...]

2022-02-18T14:54:08-06:00February 18th, 2022|
Go to Top