Dương Như Nguyện

/- Dương Như Nguyện

About - Dương Như Nguyện

Sinh ở Hội-An. Thời thơ ấu ở Huế và Saigon. Giải Danh dự Văn chương Phụ nữ Toàn quốc 1975. Đào luyện tại trường Kịch Nghệ Hoa Kỳ, Nữu Ước và California (American Academy of Dramatic Arts). Cử Nhân Báo Chí Truyền Thông (Nam Illinois); Tiến sĩ Luật (Houston); Thạc sĩ Luật (Harvard). Thẩm phán gốc Việt đầu tiên ở Hoa Kỳ. Hiện cư ngụ tại Houston, Texas.

Cánh én nhà tôi (kỳ 11)

Lời Giới Thiệu: Tiểu thuyết ngắn CÁNH ÉN NHÀ TÔI,  của Dương Như Nguyện, viết cho Trẻ nhân dịp 30 tháng 4. gồm 14 chương, sẽ được đăng nhiều kỳ. Truyện kể lại kinh nghiệm 1954-1975 của một gia đình người Bắc di cư, nhân [...]

2020-07-02T13:10:12-05:00July 2nd, 2020|

Cánh én nhà tôi (kỳ 10)

Dương Như Nguyện Trong Nam, ông tôi phải đi nhặt đá để nuôi các con, để từ từ tậu lại cơ nghiệp, cho nên người con trai trưởng là cha tôi chắc chắn phải ra đi làm để giúp đỡ cha mẹ. Cha [...]

2020-07-02T13:04:33-05:00June 25th, 2020|

Cánh én nhà tôi (kỳ 9)

Lời Giới Thiệu: Tiểu thuyết ngắn CÁNH ÉN NHÀ TÔI,  của Dương Như Nguyện, viết cho Trẻ nhân dịp 30 tháng 4. gồm 14 chương, sẽ được đăng nhiều kỳ. Truyện kể lại kinh nghiệm 1954-1975 của một gia đình người Bắc di cư, nhân [...]

2020-07-02T13:03:48-05:00June 18th, 2020|

Cánh én nhà tôi (kỳ 8)

Lời Giới Thiệu: Tiểu thuyết ngắn CÁNH ÉN NHÀ TÔI, của Dương Như Nguyện, viết cho Trẻ nhân dịp 30 tháng 4. gồm 14 chương, sẽ được đăng nhiều kỳ. Truyện kể lại kinh nghiệm 1954-1975 của một gia đình người Bắc di cư, nhân [...]

2020-06-11T15:12:22-05:00June 11th, 2020|

Cánh én nhà tôi (kỳ 7)

Lời Giới Thiệu: Tiểu thuyết ngắn CÁNH ÉN NHÀ TÔI, của Dương Như Nguyện, viết cho Trẻ nhân dịp 30 tháng 4. gồm 14 chương, sẽ được đăng nhiều kỳ. Truyện kể lại kinh nghiệm 1954-1975 của một gia đình người Bắc di cư, nhân [...]

2020-06-05T18:10:06-05:00June 5th, 2020|

Cánh én nhà tôi (kỳ 6)

Lời Giới Thiệu: Tiểu thuyết ngắn CÁNH ÉN NHÀ TÔI,  của Dương Như Nguyện, viết cho Trẻ nhân dịp 30 tháng 4. gồm 14 chương, sẽ được đăng nhiều kỳ. Truyện kể lại kinh nghiệm 1954-1975 của một gia đình người Bắc di cư, nhân [...]

2020-05-29T16:01:26-05:00May 29th, 2020|

Cánh én nhà tôi (Chương V)

(tiếp theo kỳ trước) 5 Huế của tôi trở thành thơ bất nhất? Huế bình yên, hay Huế của niềm riêng? Tâm hồn thi sĩ trong tôi khiến tôi lẩn thẩn viết xuống hai câu này trên màn ảnh vi tính, rồi tiếp tục đắm [...]

2020-05-22T15:49:53-05:00May 22nd, 2020|

Cánh én nhà tôi (Chương I-IV)

Lời Giới Thiệu: Sau đây là 4 chương đầu của tiểu thuyết ngắn CÁNH ÉN NHÀ TÔI, gồm 14 chương, của Dương Như Nguyện, viết cho Trẻ nhân dịp 30 tháng 4.  Truyện kể lại kinh nghiệm 1954-1975 của một gia đình người Bắc di cư, [...]

2020-05-19T15:27:33-05:00April 30th, 2020|

Kỷ niệm trước 1975 – Lá thư ngày sinh nhật

Thành kính dâng lên linh hồn mẹ tôi, Giáo Sư Việt Văn Nguyễn Thị Từ Nguyên. TÓM TẮT KỲ trước:  Đầu thập niên 1974, một buổi sáng tháng 11, vào Đông, một nữ sinh viên du học ở Mỹ, tiểu bang Wisconsin thuộc khu vực [...]

2020-03-06T16:47:20-05:00March 6th, 2020|

Lá thư ngày sinh nhật (kỳ 1)

Sáng tác tháng 11, năm 1973, đăng lần đầu tiên và độc nhất, trong tập san của trường nữ trung học Trưng Vương, Saigon, tháng 12, 1974 Tặng cô em họ đã giúp tôi đánh máy truyện này. LỜI CHÚ CỦA TÁC GIẢ: Tháng Ba, [...]

2020-02-28T07:26:52-05:00February 26th, 2020|