Phàm đọc sách tất biết bài thơ chữ Hán Ðộc Tiểu Thanh Ký của Nguyễn Du. Bài thơ như sau:

Độc tiểu thanh ký

Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư,

Ðộc điếu song tiền nhất chỉ thư.

Chi phấn hữu thần liên tử hậu,

Văn chương vô mệnh lụy phần dư.

Cổ kim hận sự thiên nan vấn,

Phong vận kỳ oan ngã tự cư.

Bất tri tam bách dư niên hậu,

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

Hoàng Hải Thủy

Dịch thơ:

Độc tiểu thanh ký

Tây Hồ cảnh đẹp hóa gò hoang,

Thổn thức bên song mảnh giấy tàn.

Son phấn có thần chôn vẫn hận,

Văn chương không mệnh đốt còn vương.

Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi,

Cái án phong lưu khách tự mang.

Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa

Người đời ai khóc Tố Như chăng?

Vũ Tam Tập dịch

Hoàng Hải Thủy, sinh thời ở Thành Hồ (ông mất ngày 6 tháng 12 tại Virginia trong mùa đại dịch 2020 ở tuổi 87) viết bài thơ Tại Sao cảm xúc từ Ðộc Tiểu Thanh Ký của Tố Như tiên sinh.

Nhà  văn Trùng Dương, gần đây nhân tưởng niệm Hoàng Hải Thủy đã cho đăng lại bài thơ với đôi lời bàn bên lề:

Trong bài thơ “Tại Sao?” bên dưới, Hoàng Hải Thủy viết về mối cảm hoài về một Sài Gòn đã mất nhân đọc lại “Ðộc Tiểu Thanh Ký” của thi hào Nguyễn Du “khóc người thiếu phụ chết tự bao giờ nhưng bút thơ và thiên tài còn để lại,” anh viết, và với cái trào lộng cố hữu của một cây bút đa dạng, cộng với niềm uất hận từ sau biến cố 1975, anh Thủy tiếp: “… Có điều tôi biết chắc là nếu anh hồn Tố Như còn cảm, còn biết đời có kẻ khóc ông, thì với những gì đang xảy ra bây giờ, Tố Như có thể bảo, ‘Thôi, khổ lắm, đừng khóc tao nữa, để tao khóc chúng mày!’” Viên Linh đăng tải bài “Tại Sao?” trên tạp chí Thời Tập số ra ngày 1 tháng 4, 1979 cùng với một số bài khác của Hoàng Hải Thủy dưới tiêu đề “Phần Dư Tập.” [TD]

Xem thêm:   Sài Gòn và Hoàng Ngọc Tuấn

NGUYỄN & BẠN HỮU

Hoàng Hải Thủy

Tại sao?

 

Tây Hồ mai uyển tẫn thành khư

Ðộc điếu song tiền nhất chỉ thư

Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

 

Cười cũng dư mà khóc cũng dư

Tử qui nhân sự tận cùng hư

Hồ Tây vườn cũ ai than thở

Ai đã phần thư, đã khóc thư?

 

Anh hồn còn cảm còn thương mến

Hãy hiển linh như Ðạm Tiên xưa

Cho người sau nói câu tâm sự

Trong xót xa và hỏi Tố Như:

– Chi phấn hữu thần lân tự hậu

Văn chương vô mệnh lụy phần dư

Cổ kim hận sự thiên nan vấn

Phong vận kỳ oan ngã tự cư

Đinh Cường 

Tại sao:

– Tàn rồi ta mới thương son phấn

 

Tại sao:

– Văn chương đàn phách cũng là hư

Sao ân đã ái còn ân hận

Sao tài hoa khổ lụy tâm tư?

 

Tại sao Trời hại tài hoa

Tại sao tình ái lại là dây oan?

Tại sao Trời ghét hồng nhan

Sao càng phong vận lại càng oan khiên?

Tố Như ơi,

Này bút này nghiên

Này thơ này truyện này duyên

Này oan này hận này phiền

Tình nay mang xuống tuyền đài chưa tan

Có nghe chăng tiếng tơ vàng

Ðàn tôi đứt hết dây đàn từ lâu

Ở đâu có cảm thông nhau

Về đây xem cuộc bể dâu đoạn trường

 

Về đây sông núi tang thương

Hồn ơi dòng lệ tiền đường đang rơi

Còn thương còn sót con người

Lệ kia Hồn khóc cho đời, chẳng dư.

 

Hỡi ôi,

Hà kỳ nhất bách dư niên hậu

Tái đoạn trường bi khấp Tố Như

Ai ngờ trăm lẻ năm sau

Tố Như lại khóc lại sầu Tố Như

Tại sao, tại sao lệ ngàn xưa

Ngàn năm chảy mãi bên bờ thời gian

Tố Như ơi biết cùng chăng

Tại sao ngọc nát mà vàng lại phai

Tại sao còn một chút này

Chẳng cầm cho vững mà giày cho dơ.

 

Tại sao thơ đoạn trường thơ

Tấm lòng trinh bạch bao giờ mới thôi?

HHT – Sàigòn, 26-5-1977