Tác giả Đặng Phước

Hiện nay nhiều người Việt Nam do không tìm hiểu lịch sử nên không biết thông tin về lá cờ nền vàng ba sọc đỏ.

Xuất xứ là cờ nền vàng có ba sọc đỏ nằm ngang. Đây là cờ ban hành theo ý chỉ vua Thành Thái, sử dụng làm cờ hiệu của triều đình Nguyễn dưới triều vua Thành Thái và sau đó là vua Duy Tân.

Thành Thái và Duy Tân là hai ông vua có ý thức đấu tranh cho sự độc lập của Việt Nam, nhưng sau đó bị thực dân Pháp phát hiện và bắt đi đày.

Tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn (1890-1920) nhưng lá cờ đã để lại dấu ấn trong lòng những người Việt Nam yêu nước về ý chí độc lập dân tộc của hai vua triều Nguyễn.

Cờ vàng ba sọc đỏ từng là quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam từ 1949 đến 1955 dưới thời quốc trưởng Bảo Đại. Một minh chứng hùng hồn là lá cờ nền vàng ba sọc đỏ đã từng bay ở Bắc Bộ phủ Hà Nội, đã từng treo ở các khu phố trước năm 1945.

Về ý nghĩa Lá cờ Việt Nam Tự Do có nền vàng và ba sọc đỏ. Màu vàng là màu quốc thổ và cũng là màu da của giống nòi Việt Nam.

Theo vũ trụ quan của người Việt, màu vàng còn thuộc về hành thổ và có vị trí trung ương, tượng trưng cho lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia. Chính vì thế mà vua chúa thời xưa thường xưng là Hoàng Ðế và mặc áo có tên hoàng bào.

Xem thêm:   Đại sứ CSVN kể chuyện "thần thoại"

Màu đỏ thuộc hành hỏa và là màu của phương Nam. Ðây là biểu tượng của một dân tộc bất khuất, anh hùng, và độc lập trong cõi trời Nam, tách biệt hẳn với nước Tàu ở phương Bắc.

Ba sọc đỏ còn tượng trưng cho ba miền: Bắc, Trung, và Nam. Tuy gọi là ba miền (ba sọc đỏ) nhưng chúng có cùng chung một nhà (nền vàng). Ðó là nhà Việt Nam, con dân muôn đời thương yêu đùm bọc lẫn nhau.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, Chính thể Việt Nam Cộng hòa đã kế thừa lá cờ này từ 1955 đến 1975 làm Quốc kỳ Việt Nam Cộng hoà.

Như vậy, Nếu xét về lịch sử thì lá cờ vàng có lịch sử lâu hơn lá cờ đỏ. Chính thể Việt Nam Cộng Hòa chỉ kế thừa biểu tượng quốc gia Việt Nam của các triều đại trước mà thôi.

Vì vậy, theo tôi nếu người dân Việt Nam ruồng bỏ lá cờ vàng tức là rủ bỏ lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Từ Facebook