Từ Bà Dư Thị Thành – Phu nhân ông Lê Đình Kình

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP

Đồng Tâm,ngày 14 tháng 9 năm 2020.

Kính gửi:
-Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
-Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân
-Bộ trưởng bộ Công An Tô Lâm

Tôi tên: Dư Thị Thành sinh năm 1950
Địa chỉ: Xóm 1, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, tp Hà Nội, VN.

Tôi làm đơn này để tố cáo ông Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công An.

Ông Tô Ân Xô nói chồng tôi Lê Đình Kình là “Địa Chủ Cường Hào Mới”. Khi Ông Xô phát ngôn này chồng Tôi vẫn chưa bị khởi tố với bất kì tội danh nào, và khi chồng tôi bị công an giết thì Ông ấy vẫn là một Đảng viên chưa hề có tiền án,tiền sự nào.

Ông Tô Ân Xô đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đã xúc phạm đến vong linh của người đã khuất là Ông Lê Đình Kình. Trong khi đơn “Tố Cáo Tội Giết Người” mà Tôi gửi đi các nơi có thẩm quyền vẫn chưa được ai giải quyết điều tra kẻ Giết chồng Tôi thì Nay Ông Xô lại tiếp tục xúc phạm Chồng Tôi.

Đề nghị Bộ Công An giải thích rõ cho Tôi và gia đình Tôi cùng toàn thể nhân dân cả nước Việt Nam được biết khái niệm “ Địa Chủ Cường Hào Mới” thời đại này bao gồm những yếu tố gì?

Tôi yêu cầu Chủ tịch Quốc Hội, Thủ Tướng chính phủ, Bộ trưởng bộ Công An hãy xác minh làm rõ thái độ của Ông Tô Ân Xô là vu khống trắng trợn cho người chết. Ông ta hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bởi những phát ngôn không có căn cứ đó.

Đề nghị Các Cấp có thẩm quyền hãy tiếp nhận xử lí đơn tố cáo của Tôi, đòi lại công bằng cho chồng Tôi là Ông Lê Đình Kình.

Xin trân thành cảm ơn!

Kí tên

Thành
Dư Thị Thành

+++ Các mức án vụ Đồng Tâm, được tuyên ngày 14-9-2020 – Từ Facebook luật sư Luân Lê

 1. Lê Đình Công tử hình (bị Viện kiểm sát đề nghị tử hình).
  2. Bùi Viết Hiểu 16 năm tù (bị đề 16 đến 18 năm tù).
  3. Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù (14 đến 16 năm tù).
  4. Lê Đình Chức tử hình (Tử hình).
  5. Lê Đình Doanh chung thân (Chung thân).
  6. Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù (16 đến 18 năm tù) cùng Tội giết người.
  7. Nguyễn Văn Quân 5 năm tù (bị đề nghị 6 đến 7 năm tù).
  8. Lê Đình Uy  5 năm tù (bị đề nghị 6 đến 7 năm tù).
  9. Lê Đình Quang 5 năm tù (bị đề nghị 6 đến 7 năm tù).
  10. Bùi Thị Nối 6 năm tù (bị đề nghị 4 đến 5 năm tù).
  11. Bùi Thị Đục 3 năm tù treo (bị đề nghị 3 đến 4 năm tù).
  12. Nguyễn Thị  Bét 3 năm tù treo (bị đề nghị 3 đến 4 năm tù).
  13. Trần Thị La 3 năm tù treo (bị đề nghị 3 đến 4 năm tù).
  14. Nguyễn Thị Lụa  3 năm tù treo (bị đề nghị 2 năm 3 tháng đến 3 năm tù).
  15. Bùi Văn Tiến 5 năm tù (bị đề nghị 5 đến 6 năm tù).
  16. Nguyễn Văn Duệ 3 năm tù (bị đề nghị 3 đến 4 năm tù).
  17. Lê Đình Quân 5 năm tù treo (bị đề nghị 4 đến 5 năm tù).
  18. Bùi Văn Niên 3 năm tù treo (bị đề nghị 2 đến 2 năm 6 tháng tù).
  19. Bùi Văn Tuấn 3 năm tù (bị đề nghị 3 đến 4 năm tù).
  20. Trịnh Văn Hải 3 năm tù (bị đề nghị 4 đến 5 năm tù).
  21. Nguyễn Xuân Điều 3 năm tù treo (bị đề nghị 3 đến 4 năm tù).
  22. Mai Thị Phần 30 tháng tù treo (bị đề nghị 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù).
  23. Đào Thị Kim 24 tháng tù treo (bị đề nghị 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù).
  24. Lê Thị Loan 30 tháng tù treo (bị đề nghị 2 năm 6 tháng tù).
  25. Nguyễn Văn Trung 18 tháng tù treo (bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù).
  26. Lê Đình Hiển 15 tháng tù treo (bị đề nghị 15 đến 16 tháng tù, cho hưởng án treo).
  27. Bùi Viết Tiến 15 tháng tù treo (bị đề nghị 15 đến 16 tháng tù, cho hưởng án treo).
  28. Nguyễn Thị Dung 15 tháng tù treo (bị đề nghị 15 đến 16 tháng).
  29. Trần Thị Phượng 15 tháng tù treo (bị đề nghị 15 đến 16 tháng, cho hưởng án treo).

Từ Facebook